En bergarbeten professionell

Våra tjänster omfattar alla verk relaterade till underjordisk bergarbeten

Kontakta oss

Minetek Oy
Peltotie 6
85500 Nivala
Company ID: 2904620-5


Topi Ylikotila

+358 44 570 8566
topi.ylikotila@minetek.fi

E-fakturering

E-faktureringsadress: : 003729046205
Operatörs-ID: : 003721291126
Operatör: : Maventa
ärarens identifierare: : DABAFIHH

Pappersfakturor

Minetek Oy
29046205
PL100
80020 Kollektor Scan

E-postfakturor

invoice-29046205@kollektor.fi